Evenimente si noutati

Recomandarile in domeniul Bolilor reumatice si musculo-scheletice prezentate la Conferinta Prezidentiala-Brussels (10 ianuarie 2011)

In octombrie 2010, experţi din mediul academic, societati stiintifice, organizaţii de pacienţi, instituţii de securitate socială si institutii guvernamentale ale statelor membre, precum şi organisme ale UE au convenit asupra unui număr de recomandări cheie in vederea îmbunătăţirii metodologiei/metodelor de preventie si management aferente bolilor reumatice şi musculo-scheletice. Conferinţa Preşedinţiei UE privind „Bolile reumatice şi musculo-scheletice”, organizata în colaborare cu EULAR - European League Against Reumatism (Liga Europeana Impotriva Reumatismului) a avut ca obiectiv final definirea unui set de recomandări şi a unor iniţiative specifice de implementare in acest domeniu. Recomandările s-au axat pe şase domenii de intervenţie:

-          bolile reumatice ÅŸi musculo-scheletice – privite ca prioritate pe ordinea de zi in politica mondiala de sănătate;

-          dreptul pacienÅ£ilor la asistenţă medicală de calitate ÅŸi la includerea deplină în viaÅ£a economică ÅŸi socială;

-          preventia ÅŸi trimiterea catre medicul specialist inca din primele faze ale bolii;

-          scheme de tratament bazate pe evidente stiintifice si practica ÅŸi standarde de îngrijire;

-          implicarea pacientului în proiectarea, implementarea ÅŸi evaluarea serviciilor de sănătate;

-          cresterea finanÅ£arii pentru cercetarea in domeniul medical de specialitate.

Recomandările au culminat cu apelul adresat participantilor privind necesitatea elaborarii (si ulterior implementarii) unei strategii la nivel european si a unor planuri de actiune la nivelul fiecarui stat in domeniul Bolilor reumatice si musculo-scheletice.

S-a ajuns la un consens în rândul participanÅ£ilor cu privire la recunoaÅŸterea importanÅ£ei impactului socio-economic al bolilor reumatice ÅŸi musculo-scheletice ÅŸi a necesitatii prioritizarii acestora pe ordinea de zi în politica de sănătate. Prof. Paul Emery, in calitate de presedinte EULAR, a declarat: "Bolile reumatice ÅŸi musculo-scheletice ar trebui să fie recunoscute ca fiind una dintre cele mai importante provocări in domeniul sănătatii publice, având în vedere povara enorma reprezentata de aceste boli atat în viaÅ£a personala a  pacientului, cat si la nivelul sistemelor sociale ÅŸi de sănătate, ÅŸi, implicit, la nivelul întreagii economii ".

Olivier Belle, membru al Cabinetului Laurette ONKELINX, Viceprim-ministru belgian şi Ministrul Afacerilor Sociale şi Sănătăţii, a declarat: "Oamenii afectaţi de boli musculo-scheletice şi familiile acestora se confruntă permanent cu mici-provocări în viata de zi cu zi, cauzate de starea lor de sanatate. In momentul in care avem 120 milioane de micro-provocări de acest fel, deja devine o provocare politică.

ConferinÅ£a a subliniat importanÅ£a implicării active a pacientului. Accesul la serviciile de sănătate ÅŸi includerea deplină în societate au fost recunoscute ca fiind drepturi ale cetăţenilor cu suferinte reumatice. Cu toate acestea, dupa cum au subliniat mai mulÅ£i vorbitori, este inca nevoie de un efort sustinut pentru a garanta accesul egal la tratament al tuturor pacientilor, precum ÅŸi integrarea deplina a acestora pe piaÅ£a muncii. S-a facut un apel catre toti angajatorii in vederea obtinerii acordului acestora pentru adaptarea mediilor de lucru ÅŸi a condiÅ£iilor de muncă la posibilitatile persoanelor cu suferinte reumatice. Existenta unor conditii flexibile/Flexibilitatea la locul de muncă ar permite persoanelor cu suferinte reumatice ca in loc să fie excluse de pe piata fortei de munca,  să rămână angajate sau sa poata revini oricand in campul muncii.

De asemenea, delegaţii au adus argumente solide si in ceea ce priveste importanta implementarii acţiunilor concrete de prevenire a bolilor reumatice. Impactului negativ al bolilor musculo-scheletice ar putea fi limitat, în multe cazuri, dacă persoanele afectate de aceste boli ar beneficia de consult de specialitate inca din primele faze ale bolii şi de diagnosticare precoce. Existenta unor medici de familie si medici specialişti calificati si experimentati, precum şi a unui număr suficient de centre specializate in tratarea bolilor reumatice si musculo-scheletice, au fost menţionate ca elemente cheie in ducerea la indeplinire a acestui deziderat.

Potrivit participanţilor, instituţiile UE şi statele membre ar trebui să garanteze organizarea managementului bolilor cronice şi în special al bolilor reumatice şi musculo-scheletice in concordanta cu recomandările bazate pe evidente/dovezi stiintifice si practica. Mai mult decât atât, standardele de îngrijire ar trebui să fie în continuare dezvoltate şi implementate în întreaga Europă.

O atenţie specială a fost acordată rolului pacienţilor atât în prevenirea bolilor musculo-scheletice cat şi in gestionarea/managementul acestora. A fost subliniat faptul că pacienţii ar trebui să fie si mai mult implicaţi în proiectarea, implementarea şi evaluarea serviciilor de sănătate, iar relatia medic-pacient ar trebui dezvoltata sub o noua forma de parteneriat. Neil Betteridge, Vicepreşedinte PARE (People with Arthritis/Rheumatism in Europe – Persoanele cu Reumatism din Europa) EULAR, a declarat: "Implicarea pacienţilor aduce beneficii pe două planuri: In primul rând, ea promoveaza self-management-ul (auto-gestionarea) şi autonomia/ independenta/increderea in sine, lucruri esenţiale pentru a face faţă bolilor de care suferim. În al doilea rând, avand in vedere ca suntem experţi în a trai zi de zi cu povara acestor boli, putem aduce, ca pacienti, o contribuţie semnificativă în proiectarea şi evaluarea iniţiativelor de preventie şi tratament”.

In acelasi timp, delegaţii au afirmat nevoia pentru un angajament mai puternic atat din partea statelor membre ale UE, cat şi din partea instituţiilor UE pentru sprijinirea şi finanţarea în acest domeniu a cercetarii fundamentale aplicate. A fost subliniat faptul că nu numai imbunatatirea cunostintelor privind factorii determinanţi ai acestor boli este un domeniu important pentru finantare si cercetare, dar si dezvolatrea cunoştinţelor şi tehnologiilor în domeniul prevenirii şi tratamentului bolilor reumatice si musculo-scheletice.

Rezultatul Conferintei Bolilor Reumatice si Musculo-Scheletice, respectiv recomandarile europene in domeniu, a fost  prezentat de catre preÅŸedintele EULAR, Prof. Emery, in cadrul ConferinÅ£ei Ministeriale "Abordări inovatoare in bolile cronice în cadrul sistemului de sănătate publică si al sistemului social", organizată de preÅŸedinÅ£ia belgiană a UE in data de 20 octombrie a.c. Rezumând cele două zile de dezbateri, Prof. Emery a declarat: "Comunitatea noastra este foarte mulÅ£umita de rezultatele acestor două conferinÅ£e. In cele din urma, este evidenta recunoasterea dimensiunii ÅŸi a impactului la nivel european a afecÅ£iunilor musculo-scheletice. ToÅ£i actorii implicati ar trebui acum sa conlucreze pentru a pune în aplicare în practica de zi cu zi ideile excelente lansate cu aceasta ocazie.”

 

RECOMANDARILE CONFERINTEI UE PE DOMENIUL BOLILOR REUMATICE SI MUSCULO-SCHELETICE

Zonele de interes din cadrul celor patru ateliere de lucru organizate pe perioada conferinţei au avut la baza ideile initiate cu ocazia reuniunii AAA - Alliance Against Arthritis (Alianţa Impotriva Reumatismului), organizata de EULAR în martie 2010. Această actiune premergatoare a avut un rol foarte important in elaborarea recomandărilor din cadrul conferinţei Bolilor Reumatice si Musculo-scheletice.

1.      Uniunea Europeană ÅŸi statele sale membre ar trebui să recunoască impactul socio-economic al bolilor reumatice ÅŸi musculo-scheletice asupra tuturor categoriilor de varsta ÅŸi să le prioritizeze in mod corespunzător.

2.      Există o nevoie urgentă de a acorda prioritate cercetării fundamentale ÅŸi clinice cu privire la cauzele, modul de evolutie, managementul ÅŸi impactul acestor boli cronice.

3.      Uniunea Europeană ÅŸi statele membre ar trebui să se asigure că persoanele cu dizabilităţi legate de bolile reumatice ÅŸi musculo-scheletice au dreptul de includere deplină în societate si nu sunt discriminate; se include aici optimizarea factorilor de mediu ÅŸi a celor care influenteaza stilul de viaţă, disponibilitatea instrumentelor/metodelor de self-management ÅŸi respectarea dreptului  la o educaÅ£ie ÅŸi un mediul de lucru flexibil.

4.      Persoanele afectate de boli reumatice ÅŸi musculo-scheletice ar trebui să primească acces prompt la asistenţă medicală de înaltă calitate, ideal în centre specializate de tratament si ingrijire, maximizând astfel calitatea a vieÅ£ii.

5.      In cadrul fiecarui stat membru al Uniunii Europene managementul/gestionarea bolilor reumatice ÅŸi musculo-scheletice ar trebui să fie în conformitate cu acele recomandări bazate pe evidente stiintifice si practica.

6.      Persoanele cu boli reumatice ÅŸi musculo-scheletice sunt cei mai buni experÅ£i în experienta traiului zilnic cu boala ÅŸi, de aceea, ar trebui să fie de la inceput implicaÅ£i în proiectarea, furnizarea/implementarea ÅŸi evaluarea serviciilor medicale si sociale adresate lor.